De goede doelen van Books 4 Life

Books 4 Life is opgericht om geld in te zamelen voor het goede doel door de verkoop van tweedehands boeken. Alle boeken die wij verkopen zijn geschonken en iedereen van de organisatie en de winkel werkt op vrijwillige basis. Hierdoor kunnen wij de bestaanskosten van de organisatie beperkt houden.

De opbrengst wordt in tweeën gedeeld. De ene helft gaat naar goede doelen die de oprichtster van Books 4 Life heeft gekozen, de andere helft gaat naar kleinere projecten die gekozen zijn door de winkelmedewerkers en klanten. De oprichtster van Books 4 Life heeft Amnesty International en Oxfam Novib (Oxfam Nederland) gekozen als permanent begunstigden. Zij koos deze organisaties vanwege hun actieve bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van de mensenrechten en het leveren van ontwikkelingshulp. Eén keer per jaar, op Wereld Mensenrechtendag, krijgen beide instanties een cheque voor 25% van de opbrengst van Books 4 Life. De andere helft van onze opbrengst komt ten goede aan een aantal kleinere, vaak lokale liefdadigheidsprojecten.

Ieder jaar kunnen kleinschalige projecten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de verkopen van Books 4 Life. Daarnaast dragen onze vrijwilligers goede doelen voor.

Uitreiking 2018

In maart heeft Books 4 Life tijdens een gezellige middag de donaties als cheque aan de goede doelen uitgereikt. Vertegenwoordigers van de goede doelen vertelden over hun organisaties en waar ze de schenking aan zullen besteden. De muzikale ondersteuning van Sander Borgers en Ben Nieuwkerk, plus de voordracht van een gedicht wat de Eindhovense stadsdichteres Jessica Bartels speciaal voor de gelegenheid schreef, maakten de dag helemaal compleet.

Uitreiking 2019

Voor de komende uitreiking zaterdag 30 maart kijkt u hier.

Overzicht van de goede doelen 2018


€2100 voor:

Humanitas Eindhoven is er voor mensen die het even in hun eentje niet redden. Zo'n 560 getrainde vrijwilligers bieden deze mensen een steuntje in de rug waardoor ze weer kracht, vertrouwen en energie krijgen om hun leven weer op te pakken.

€2100 voor:
Starfish Foundation helpt vluchtelingen, met name kinderen en gezinnen, op het eiland Lesbos met voedsel, kleding en onderdak. Naast materiële hulp zet de stichting zich in om vluchtelingen hun waardigheid te laten hervinden en te behouden. Daarnaast biedt de stichting steun aan eilandbewoners die door het instorten van de toeristenindustrie, onder de armoedegrens leven.

€2100 voor:
De stichting La Esperanza Granada verzorgt onderwijs voor kinderen uit de armste wijken in Granada, Nicaragua en probeert hen daarmee een betere toekomst te geven. De stichting wordt gerund door vrijwilligers en helpt inmiddels ruim 2000 kinderen, onder andere door het bouwen van scholen en het geven van bijles.