De goede doelen van Books 4Life

Elk jaar wordt de gezamenlijke opbrengst van de Books 4 Life winkels in twee delen gesplitst. Eén deel, 40% om precies te zijn, gaat landelijk naar goede doelen die de oprichtster van Books 4 Life indertijd heeft gekozen.

De andere 60% gaat naar kleinere, regionale projecten die gekozen zijn door onze vrijwilligers.

De oprichtster van Books 4 Life heeft Amnesty International en Oxfam Novib (Oxfam Nederland) gekozen als permanent begunstigden. Zij koos deze organisaties vanwege hun actieve bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van de mensenrechten en het leveren van ontwikkelingshulp.

Eén keer per jaar, op Wereld Mensenrechtendag, krijgen beide instanties een cheque voor 20% van de opbrengst van Books 4 Life Eindhoven over het afgelopen jaar.

Elk jaar kunnen kleinschalige projecten aangemeld worden om in aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de verkopen van Books 4 Life. Daarnaast dragen onze vrijwilligers goede doelen voor.

Goed boek, goed doel

Plaatselijk goede doelen, inkomsten over 2023

We hebben 'ons' deel van de inkomsten over 2023 verdeeld over vier plaatselijke goede doelen:

€ 4350 voor:
Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan die lokale organisaties.

€ 4350 voor:
De vrijwilligers van Soep & Co zamelen voedsel in en maken daar soep van om uit te delen.

Belangrijk voor Soep & Co is de mensen het gevoel te geven dat ze waardevol zijn, ondanks hun vaak “zware” leven. Een praatje met ze maken. Het contact is laagdrempelig.

€ 4350 voor:
Het door vrijwilligers gerunde Caritas geeft bijvoorbeeld kleine bijdragen aan gezinnen die een minimum budget hebben en aan alleenstaande ouderen die geen naaste familieleden meer hebben.

Tevens bieden zij een “luisterend oor” om naar de problemen van deze gezinnen en alleenstaanden te luisteren en mogelijke oplossingen te bieden. Tijdens de Kerstperiode zorgt Caritas voor extra pakketten om rond te brengen bij de meest behoevende gezinnen in de wijk Woensel

€ 4350 voor:
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.